March 4th, 2009

i seem to be busy today

news; icons & banners

it's been awhile. \o/

; content

ICONS
[01] KoyaMasu
[03] RyoPi
[05] KoyaShige
[01] TegoMasu
[01] Koyama Keiichiro (NEWS)
[03] Masuda Takahisa (NEWS)
[03] Yamashita Tomohisa (NEWS)
[06] Nishikido Ryo (NEWS)
[03] Kato Shigeaki (NEWS)
[02] Tegoshi Yuya (NEWS)

USERINFO BANNERS
[03] NEWS

FRIENDS-ONLY BANNERS
[04] NEWS

; teasers


( the magic of saturation and then some )

; like what you see? watch </a></b></a>lecheflantastic ! :)